Hoitoala: Kotikeikka

Asiakkaiden luona vieraileville ja työskenteleville suunniteltu koulutuskokonaisuus

Hoitoala: Turva I

Vanhainkodeissa, terveyskeskuksissa, sairaaloissa ja vastaavissa hoitoalan laitoksissa työskenteleville suunniteltu paketti.

Hoivakoti-turva

Hoivakoti-turva on tilaajien tarpeiden mukaan muotoutunut koulutuskokonaisuus hoivakodeille.

Kaasusumutin I

Yrityksille ja yhteisöille jotka tuntevat tarvetta sumuttimen hankintaan tai joilla sellainen on jo käytössä.

Kaupanalan turva

Kaupanalalalla työskenteleville suunniteltu koulutuskokonaisuus.

Kouluturva

Opettajille, koulunkäyntiavustajille ja muille koululla työskenteleville suunniteltu koulutuskokonaisuus.

Naisten turvakurssi

Erityisesti naisille suunnattu turvakurssi. Kurssi sisältää teoriaa ja käytännön harjoitteita.

Palveluala: Turva I

Kurssi tarjoaa peruspaketin palvelualoilla työskenteleville ja antaa valmiuksia arjen konflikti-tilanteisiin. Lopussa ohjattu rentoutusharjoitus.

Palveluala: Turva II

Teoriapaketti palvelualalla työskenteville. Voidaan pitää jatkona ykköselle tai jos ryhmä ei halua fyysisiä harjoitteita.

Yötyöläinen: Turva I

Lehden jakajille ja muille yöaikaan ulkona työskenteleville suunniteltu turvallisuuspaketti.

Vartijan voimankäyttö

Järjestämme vartijan voimankäyttökoulutusta sisäasiainministeriön asetuksen (781/2002) mukaisesti.

Järjestyksenvalvojan peruskurssi

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka tulevat toimimaan järjestyksenvalvojista annetun lain 533/1999 tarkoittamissa tilaisuuksissa.

Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus

Henkilön jonka JV-kortin voimassaoloaika umpeutuu, pitää käydä 8h:n kertauskoulutus 6 kk:n sisällä kortin umpeutumisesta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutus

Turvakorttikoulutus on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työskenteleville henkilöille.